Copyright

Veškerý obsah na těchto internetových stránkách (texty, obrázky a fotografie, grafiky, zvuk, videa a animace), je považován za duševní vlastnictví České betonářské společnosti a Svazu výrobců betonu ČR a podléhá autorským právům společností, platným v okamžiku vstupu návštěvníka na tyto internetové stránky.

Pokud není jinak písemně sjednáno, je možné obsah těchto internetových stránek kopírovat a užívat pouze pro soukromé nekomerční účely. Takto pořízené kopie a podklady mají pouze informační charakter, nemohou být dále měněny a upravovány bez souhlasu České betonářské společnosti a Svazu výrobců betonu ČR.

Ujednání ohledně používání těchto stránek

Česká betonářská společnost, Svaz výrobců betonu ČR a jejich partneři neustále kontrolují, upravují či aktualizují jednotlivá hesla slovníku, uvedená na těchto internetových stránkách, která zde jsou zveřejněna s nejlepším vědomím a svědomím. I přes veškerou snahu poskytnout návštěvníkům těchto stránek správné a aktuální informace, mohou nastat případy, kdy poskytnuté informace nebudou přesné. Česká betonářská společnost, Svaz výrobců betonu ČR nebo jejich partneři, však v žádném případě nejsou povinni provádět neustálou aktualizaci ani korekturu informací zveřejňovaných na těchto stránkách. Česká betonářská společnost a Svaz výrobců betonu ČR si vyhrazují právo obsah těchto internetových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit a upravovat. Česká betonářská společnost a Svaz výrobců betonu ČR neposkytují jakoukoli záruku ohledně úplnosti a přesnosti zveřejněných informací.

Česká betonářská společnost a Svaz výrobců betonu ČR neručí za škody jakéhokoli druhu, které by vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s využitím informací, zveřejněných na těchto internetových stránkách, či případně v souvislosti s aplikací těchto informací na jakýkoli výrobek či technologický nebo pracovní postup. Totéž platí i v souvislosti se všemi jinými internetovými stránkami, na které tyto internetové stránky odkazují. Česká betonářská společnost a Svaz výrobců betonu ČR neručí za obsah a správnost informací na jiných internetových stránkách, se kterými jsou tyto internetové stránky provázány. Odkazy na jiné internetové stránky poskytují Česká betonářská společnost a Svaz výrobců betonu ČR jako službu svým návštěvníkům, ale nejsou zodpovědní za jejich obsah, ani se vždy výslovně neztotožňují s obsahem stránek, jejichž odkazy na svých stránkách uvádějí.

© Česká betonářská společnost a Svaz Výrobců Betonu ČR - Všechna práva vyhrazena.

Redakce těchto internetových stránek:
CZ SVB, s.r.o.
K Cementárně 1261/25
153 00  Praha 5 – Radotín
Česká republika
IČO: 25780654
Spisová značka: C 69615 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Pro Svaz Výrobců Betonu ČR a Českou betonářskou společnost vyrobil: Sunnysoft s.r.o.